Elsősegélynyújtási ismeretek

Újraélesztés (csecsemő)

Sok gyermek (csecsemő) újraélesztése nem történik meg időben, mert az ellátók félnek, hogy ártanak a gyermeknek (csecsemőnek), lévén nem kaptak külön képzést gyermek (csecsemő) újraélesztésből. Ez a félelem alaptalan: sokkal fontosabb, hogy bátran használja a felnőtt BLS algoritmust (újraélesztés lépéseit) gyermekek esetében (is), mintsem, hogy semmit se tegyen. Az oktatás hatékonysága és az egyszerűség érdekében, laikusoknak eszméletlen, nem normálisan légző gyermek (csecsemő) ellátására a felnőtt BLS algoritmust alkalmazza. (1)

A felnőtt újraélesztés lépéseinek néhány módosításával azonban, a gyermek (csecsemő) újraélesztések hatékonysága eredményesebb lehet. (1) Azon elsősegélynyújtóknak, akik hivatásuk kapcsán gyermekekkel (csecsemőkkel) foglalkoznak (pl. tanárok, védőnők, úszómesterek) érdemes megtanulnia a felnőtt BLS módosítását is. (1) Az alábbiakban ezen kisebb módosításokkal kiegészített eljárás kerül bemutatásra.

Azon segélynyújtók, akik felnőtt BLS képzést, vagy csak mellkaskompressziós képzést kaptak, és nem rendelkeznek speciális gyermek (csecsemő) BLS képzettséggel, továbbra is használhatják a felnőtteknél tanultakat gyermek újraélesztés esetén is. (1)

A felnőtt újraélesztési ajánlás biztonsággal használható eszméletlen, nem normálisan légző gyermekek (csecsemők) esetében is. (1)

A csecsemő újraélesztés lépései (Basic Life Support - BLS) az ERC 2015 irányelvei alapján

0. Biztonság

Győződjön meg a saját, a jelenlévők és a bajbajutott biztonságáról!

csbls0.jpg

1. Szólítsa meg, és ezzel egy időben stimulálja a csecsemőt!

A stimulálás módja laikusok számára nem került meghatározásra. Javaslat: érintse meg, óvatosan ütögesse meg a talpát! (4)

Ha a bajbajutott reagál, az általános betegvizsgálat szabályait kövesse!

Ha a bajbajutott NEM reagál kiáltson segítségért! (ld. 2. pont).

csbls1.jpg

2. Kiáltson segítségért!

A felnőtt újraélesztési protokollal (2015) ellentében csecsemő és gyermek újraélesztés során a segítségért kiáltás pont megmaradt. (1)

csbls2.jpg

3. Vizsgálja a légzést!

Egyik kezét helyezze a csecsemő homlokára és óvatosan hajtsa ún. neutrális helyzetbe, ekkor az arca közel párhuzamos a talajjal! Ezzel együtt az ujjai hegyével emelje előre a csecsemő állcsontját. (1,2)

Ne nyomja a lágyrészeket az állcsont alatt, mivel ez elzárhatja a légutakat! Ez különösen csecsemők esetén fontos! (1)

Fülét tegye a csecsemő orra elé, így hallja a légzőmozgásokat, érzi arcán, illetve szemével figyelje a mellkas mozgását! Ezt a vizsgálatot hármas érzékelésnek hívjuk (érzem, látom, hallom).

A vizsgálatot 10 másodpercig végezze! Ha ez idő alatt nincs minimum két légzőmozgás kezdje el az újraélesztést!

Abban az esetben, ha fennáll a légúti akadály gyanúja (pl. a sérült az étteremben fekszik), keressen légúti akadályt!

A pulzus tapintásával (pl.: nyaki ütőér / a. carotis) a keringésmegállás nem ítélhető meg biztonsággal. (1)

A keringésmegállások kb. 40%-ában jelentkezik ún. agonális légzés ("gaspolás", terminális légzés). (1) 
Ennek jelei: hangos, horkoló, látványosan ritka légvétel. 
Ez jelentősen megnehezíti a légzéshiány megállapítását, az újraélesztés oktatások során lehetőség szerint fel kell rá hívni a tanulók figelmét! (1)

Gaspolás gyermekeknél is előfordulhat. (1)

Görcstevékenység esetén is gondolni kell a keringésmegállás lehetőségére! (1)

csbls3.jpg

4. Végezzen 5 befújást!

Óvatosan hajtsa neutrális helyzetbe a csecsemő fejét az áll előre emelésével! (1,2)

Hüvelyk és mutatóujjával csípje össze a gyermek orráran lágyrészeit, így elzárva az orrnyílást. (1,2)

Vegyen egy normál légvételnyi levegőt, ajkait helyezze légmentesen a csecsemő szája és orra köré! Amennyiben ez egyszerre nem lehetséges, akkor vagy csak a csecsemő orrára, vagy csak a szájára illessze az ajkait (amennyiben az orrát választja, csukja be a csecsemő száját, hogy minél kevesebb levegő szökhessen el). Figyeljen arra, hogy jól illeszkedjenek az ajkai a csecsemő arcára, a lehető legkevesebb levegő szeleljen el a lélegeztetésnél! (1)

Folyamatosan, egyenletesen fújjon annyi levegőt a csecsemő szájába /orrába kb. 1 másodperc alatt, hogy a mellkasa láthatóan emelkedjen! (1)

Tartsa meg a csecsemő fejét neutrális pozícióban, emelje el az ajkait a csecsemő arcától és figyelje, hogy a levegő távozik–e a mellkasból (mellkas lesüllyed)! (1) 

Vegyen újabb levegőt és ismételd meg a fentieket összesen ötször! (1)

csbls4.jpg

Amennyiben a befújás nem hatékony, fennáll a légútelzáródás lehetősége. Nyissa ki a csecsemő száját, tekintsen bele. Ha a légúti idegentest jól látható és egyetlen mozdulattal eltávolítható távolítsa azt el! (1)
Ne nyúljon vakon a csecsemő szájába! (1)

COVID-19 protokoll:  (Csecsemő), gyermek és (rokon/egyháztartásban élő) esetén továbbra is javasolt a befújásos lélegeztetés. (3)

csbls4b.jpg

5. Végezzen 30 mellkasi lenyomást!

Csecsemőknél is a szegycsont alsó felét kell komprimálni, ennek több technikája ismert. Laikusoknak azt javasolják, hogy mutató és középső ujjait helyezze merőlegesen a csecsemő szegycsontjának alsó felére és így végezze a lenyomásokat! A kompressziót legalább a mellkasi átmérőjének egyharmadáig kell végezni (kb. 4 cm). (1)

További lenyomási technikákat ld. Egyéb.

Teljesen engedje fel a mellkast a lenyomás után, és törekedjen a 100 – 120 / perces frekvenciára. (1,2)

Laikusok egyszerre 30 mellkaskompressziót végezzenek.(1,2)

Professzionális segélynyújtók (általában egészségügyi szakemberek, akik gyermek sürgősségi eseteket látnak el) 15 lenyomást végezzenek egyszerre. (1)

A lenyomások alatt egyik tenyerét helyezze a csecsemő homlokára, így rögzítve fejét (1,2).

csbls5.jpg

6. Segélyhívás

Amennyiben a segítségért kiáltás (2. pont) során nem érkezett segítség és még nem történt meg a mentőhívás, továbbá egyedül van a helyszínen 1 perc elteltével szakítsa meg az újraélesztést (a lehető legrövidebb időre) és hívjon segítséget (112)! (1,2)

csbls6.jpg

7. Folytassa az újraélesztést!

30 mellkasi lenyomást 2 befújás kövessen. 30:2 (1,2)

(Professzionális segélynyújtók 15:2)

Az újraélesztés az alábbi esetekben fejezhető be:

  1. Megérkeztek a mentők (2)
  2. A keringés jelei tapasztalhatók (2)
  3. A segélynyújtó kifáradt (2)

Defibrillátor használata

A külső automata/félautomata defibrilltorok (AED) biztonságos és megbízható eszközöknek bizonyultak olyan laikusok kezében is, akik egyáltalán nem, vagy csak rövid ideig tanultak újraélesztést. AED használattal megvalósítható a korai defibrillálás még a mentő kiérkezése előtt. Segélynyújtóknak javasolt a folyamatos mellkasi kompresszió kivitelezése (a lehető legrövidebb megszakítással) az AED felhelyezése alatt is.

A legtöbb AED 8 éves kor felett alkalmazható. A 1 és 8 éves kor között speciális gyermek elektróda használata javasolt – amennyiben az rendelkezésre áll. (1)

Ha 1 és 8 éves kor közötti gyermeknél csak felnőtt elektróda áll rendelkezésre azt a felnőtt ábrának megfelelően helyezze a gyermek mellkasára. (1)

Ha rendelkezésre áll gyermek elektróda az ábrának megfelelően, általában a mellkas közepére és a lapockák közé helyezze fel.

1 éves kor alatti AED használatra kevés tapasztalat áll rendelkezésre, de használatuk elfogadható – amennyiben nincs más lehetőség.(1)

csaed.jpg

Egyéb

Szülői jelenlét, nem szülő által végzett újraélesztés alatt

Több nyugati társadalomban a szülők többsége jelen szeretne lenni az újraélesztési kísérlet alatt. Azok a családok, akik jelen lehetnek a gyermek újraélesztése alatt, könnyebben tudják feldolgozni a gyermek halálát. Az újraélesztés alatti szülői jelenlét pozitív hatását különböző országokban vizsgálták, és valószínűleg nem lehet egész Európára általánosítani az etikai és kulturális különbségek miatt. (1)

Mellkaskompressziós technikák

1. Két ujjas

Mutató és középső ujjait helyezze merőlegesen a csecsemő szegycsontjának alsó felére és így végezze a lenyomásokat! (1)
A kompressziókat legalább a mellkasi átmérőjének egyharmadáig kell végezni (kb. 4 cm). (1)

csbls5.jpg

2. Mellkas körül ölelése

Fogja közre két kezével a csecsemő mellkasát, úgy végezze az újraélesztést! (1)
Helyezze mindkét hüvelykujját a csecsemő szegycsontjának alsó felére, úgy, hogy az ujjvégek a csecsemő feje felé mutassanak. Ölelje át körkörösen a csecsemő mellkasát a kezeivel, az ujjai tartsák stabilan a csecsemő hátát. (1)
A kompressziókat legalább a mellkasi átmérőjének egyharmadáig kell végezni (kb. 4 cm). (1)

cskompr2.jpg

3. Ökölbe szorított kézzel

Szorítsa ökölbe ökleit, majd azok hüvelkyujjával végezze a lenyomásokat!

cskompr3.jpg

Szerző:

Szerző: Marsi Zoltán

Fénykép: Bánó Eszter, Pávó Mihály

Források: